Pokyny a pravidla bonusů a odměn

Veškeré motivace, odměny a bonusy vypsané VFD Gold se řídí následujícími pokyny a pravidly.

  • Bonusy mají vždy specifikované datum, termín nebo období, od kdy do kdy se daný bonus počítá. Je přesně stanoven časový horizont, ve kterém se účastník může zapojit.
  • Vždy je přesně stanoveno a definováno jaké služby či výrobky jsou do bonusu zapojeny, čeho se bonus týká.
  • Vypsaným bonusem jsou přesně definována a stanovena kritéria, která je potřeba splnit pro nárok na daný bonus či odměnu.
  • Po uplynutí termínu budou nejpozději do 3 dnů informováni všichni účastníci, kteří dosáhli na bonus či odměnu. Zároveň bude s nimi domluveno předání popř. vypořádání odměny. 
  • Z důvodu GDPR budou účastníci zveřejněni pouze s jejich souhlasem. V případě nesouhlasu nebude veřejně vyhodnoceno.